gedichtenlaboratorium van special arts

Schrijf gedichten in 10 stappen met uitleg en handige extra's

schrijf een gedicht, zelfstandig of met begeleiding

uitleg per stap (voor docenten en begeleiders)

doensnappen

stap 7: knippen, plakken en verschuiven 7 van 10

Voorbeeld 1Voorbeeld 2Voorbeeld 3

Tien over acht, eindelijk ben ik op het station.
Ik wacht op het lege perron.
De luidspreker roept om:
na acht uur en voor één
rijdt de trein nergens meer heen.

ik moet van alles voor ik
om tien over acht
eindelijk wacht op het perron

Ik luister naar de stem die zegt
Het is oud en nieuw
er rijden
geen treinen

Ik wacht
Er klinkt een stem
Door de luidspreker
Er rijden geen treinen deze nacht

Knip, plak en verschuif nu de woorden uit je eigen tekst, tot de inhoud het best naar voren komt en klankovereenkomsten goed uitkomen. Je kunt de verschillende voorbeelden nog eens bekijken als je het even niet weet. Of laat je inspireren door bestaande poëzie.

Knip, plak en verschuif:

stap 7: knippen, plakken en verschuiven 7 van 10

Doen:

Laat de deelnemers, op basis van de vorige stappen, schuiven met woorden, zinsdelen en zinnen. Zoek samen uit of alle woorden nodig zijn en hoe ze het best tot hun recht komen.

Waarom & voor wie bijschrijft:

Het 'mooi maken' en verhelderen van de boodschap geeft de tekst meer waarde. Het maakt de schrijver trots op wat hij te zeggen heeft. Dat stimuleert hem om de volgende keer wéér wat te zeggen.

Herschrijven is niet voor iedereen even gemakkelijk. De begeleider kan de deelnemer helpen door vragen over de tekst te stellen. Lees steeds de laatste wijzigingen voor en vraag iedere keer of het zo goed is. De dichter blijft de eigenaar van de tekst.

Herschrijven gaat om meer dan de tekst verbeteren. Hoe vaker de dichter teksten herschrijft, des te beter hij er in wordt. Zo krijgt hij inzicht in wat kan en wat werkt. Verbeteren van teksten gaat over het verbeteren van communicatie.