gedichtenlaboratorium van special arts

Schrijf gedichten in 10 stappen met uitleg en handige extra's

schrijf een gedicht, zelfstandig of met begeleiding

uitleg per stap (voor docenten en begeleiders)

doensnappen

stap 8: lekker laten lopen 8 van 10

Voorbeeld 1Voorbeeld 2Voorbeeld 3

Terwijl ik wacht op perron acht loopt de conducteur hard lachend langs.

Terwijl ik wacht
op perron acht
loopt de conducteur hard
lachend langs.

Terwijl ik wacht op perron
acht loopt de
conducteur hard lachend
langs.

Lekker lopende zinnen:

stap 8: lekker laten lopen 8 van 10

Doen:

Laat de deelnemer spelen met waar de zinnen afgebroken worden. Lees de betreffende zin eventueel steeds hardop voor met een duidelijke pauze bij de mogelijke afbreking

Waarom:

Net als de klank maakt het ritme in veel gedichten deel uit van de vorm. Een goedgekozen vorm brengt de boodschap beter over. Zinnen met een cadans lezen lekker. Die cadans ineens doorbreken geeft een woord of een zin extra nadruk of betekenis. Ritme ontstaat onder andere door de afwisseling van lange en korte woorden, door herhalingen en door de afwisseling van beklemtoonde en onbeklemtoonde lettergrepen.

Door zinnen af te breken op basis van bijvoorbeeld het aantal lettergrepen per regel speelt de dichter zowel met ritme als met betekenis. Dat geeft hem meer inzicht in de mogelijkheden en de werking van de taal.

Voor wie bijschrijft:

Lees de tekst zin voor zin voor. Laat per zin een aantal mogelijkheden horen voor het afbreken van zinnen. Laat als afbreking een duidelijke stilte vallen. Vraag de dichter welke van de opties de beste is.