Gedichten met onderwerpen

extra hulpmiddelen bij het begeleiden

Gedichten met onderwerpen

Onderstaande gedichten zijn geschreven binnen de projecten Het Gedicht van Stichting AGO in 2014, 1999 en 2000 en Het Andere Gedicht van Stichting Special Arts in 2014 en 2017. De gedichten zijn gepubliceerd in de bundels Dag taart op de tafel, Mijn hersens denken als ik slaap, Ik schilder de honden blauw en Waar ik weg waai (zie de literatuurlijst onder Inspiratie).

Bij iedere tekst vind je een aantal onderwerpen (verstopt onder de titel) waarmee je een vertelkring kunt beginnen of waar vanuit je kunt gaan schrijven.

Lees meer