Colofon

een gedicht in tien stappen met uitleg over de werkwijze per stap

Deze website bestaat uit een interactieve webapplicatie ‘Schrijf zelf’ én uit een groeiend aantal artikelen, blogs, tips en links.

De webapp is een online variant van de cd-rom Vuurpijl voor Opa (bijlage bij het boek Vissen Zwemmen Leren). De applicatie is gebouwd in opdracht van Stichting Special Arts in het kader van project Het Andere Gedicht. Alle rechten van deze applicatie zijn in handen van Blindschelders & Raadsman (Naomi Blindeman en Inge Raadschelders). Overname van de inhoud, artikelen en alle andere onderdelen is alleen toegestaan met toestemming van Blindschelders & Raadsman / Stichting Special Arts Nederland.

Neem voor vragen of opmerkingen over inhoud, gebruik of begeleiding contact op met info@blindschelders.nl

Enquête

Heb je de enquête al ingevuld? Fijn, dank!
Niet? In verband met de voortgang van het project willen we je vragen of je dat alsnog wilt doen. Met deze informatie kunnen wij het project volgen en waar nodig verbeteren en nieuwe taalvormingsactiviteiten initiëren. Vul je hem hier voor ons in? Het kost je ca. 2 minuten.

Gebruikte literatuur (zie ook de literatuurlijst)

  • Taal leren op eigen kracht, Suzanne van Norden, van Gorcum, 2004
  • Mijn hersens denken als ik slaap, diverse auteurs, De Stiel / AGO, 1999
  • Ik schilder de honden blauw, diverse auteurs, De Stiel / AGO, 2000
  • Dag taart op tafel, diverse auteurs, De Stiel / Special Arts, 2014
  • Waar ik weg waai, diverse auteurs, Special Arts, 2018
  • Alles op de fiets, Rutger Kopland, van Oorschot, 1969
  • Verzamelde gedichten, Hendrik Marsman, Querido, 1941

aangeraden literatuur:

Verantwoording

De lijst met onderwerpen is aangepast overgenomen uit het boek Taal leren op eigen kracht van Suzanne van Norden. De gedichten onder Inspiratie zijn overgenomen uit de bundels Mijn hersens denken als ik slaap, Ik schilder de honden blauw en Dag taart op tafel.

De manier van werken die op deze website wordt gebruikt en besproken is geen vaststaande methode. De beschrijvingen van het proces en de gedachte daarachter dienen als handvat, maar vormen geen kant-en-klaar recept voor succes. Wij hebben ervaren dat iedereen gedichten kan maken, ongeacht de aard en zwaarte van de handicap. Iedere groep en ieder individu vraagt daarbij om zijn eigen aanpassingen. Deze webapplicatie vormt daartoe een basis.

In deze website wordt meestal gesproken over De deelnemer. Daarmee wordt bedoeld wie voor de gebruiker (docent of begeleider) van toepassing is: de individuele leerling uit het speciaal onderwijs of cliënt van een zorginstelling óf een groep of klas van een school of instelling. Voor de enkelvoudige mannelijke vorm is louter gekozen met het oog op de leesbaarheid.