Het Verteldoosje scoort goed, blijkt uit de enquête

Het Verteldoosje scoort goed, blijkt uit de enquête
Deelname aan de activiteiten van Het Andere Gedicht is gratis. Het enige wat we terugvragen is of ateliers de enquête willen invullen, zodat wij weten hoe we het doen. En we doen het best goed blijkt uit de eerste resultaten! Hebben jullie de enquête al ingevuld? Nog niet? Doen! Het Andere Gedicht wordt er nog waardevoller door.

Zo valt het Verteldoosje erg in de smaak. Eén van de ateliers vertelt: “De magie van het deksel lichten van een doos met onbekende inhoud is iedere keer bijzonder. Er gebeurt iets, het is spannend maar, te overzien, dus niet té spannend. Mooi was ook de trots van een niet-pratende deelnemer, toen zij klaar was met het versieren van de doos. Haar bijdrage, haar meedoen in een wereld van woorden met haar beeld.

En een ander laat weten: “Ook acteurs die minder taalvaardig zijn, vertellen mooie woorden of kleine zinnen naar aanleiding van dingen in het Verteldoosje. Dit kan weer prachtig samengevoegd worden in het gedicht dat we als groep maken”.

Het Verteldoosje inspireert en brengt nieuwe ideeën. “De gesprekskaartjes gaven ons handvaten en simuleerde de creativiteit”. En: “We realiseerden ons weer dat dingen die je vast kunt pakken, ruiken, proeven en zien een superbelangrijk uitgangspunt vormen voor een verder gesprek.”

Jullie delen ook je nieuwe ideeën waar wij iets mee zouden kunnen doen, dankjewel! 
De zintuigen! Dat is een goed onderwerp voor een nieuwe dichtronde! Dat schoot me te binnen bij de laatste keer dat ik het ‘doosje van Pandora’ opende. Het eindigde in een kunstwerk, want iedereen had al drie gedichten per persoon gemaakt”.

================

Jullie willen graag verder gaan met taal, blijkt uit de enquête

Deelname aan de activiteiten van Het Andere Gedicht is gratis. Het enige wat we terugvragen is of ateliers de enquête willen invullen, zodat wij weten hoe we het doen. En of we bijvoorbeeld nog meer kunnen doen. Eén van de vragen was: Wat zou je verder willen leren/ervaren/doen op het gebied van spelen met taal met mensen met een handicap?’ Daar kwamen goede vragen en ideeën op terug:

Een cliënt vroeg of we ook een keer korte verhalen kunnen gaan schrijven.”  Iemand verzocht om: “Aangepaste taalspelletjes voor deze doelgroep.” Ook wordt er gezocht naar meer manieren om de tekst te delen. “Wij hebben grote linoletters gemaakt waar je misschien one-liners uit gedichten mee kan drukken.” Jullie willen ook graag meer de diepte in: “Dat de gedichten nog meer vertellen.”

Ook zorgde het voor bespiegeling:
“Taal en verstaanbaarheid zijn vaak niet hun sterkste kant. Het vergt een extra uitdaging om dit goed, verstaanbaar en krachtig op een podium te krijgen. De kunst is om de taal in hun beleving te krijgen, dus een gevoel en beweging eraan te koppelen. Want dat is hun sterkte kant. Het betrekken van hun ‘mindere sterke kant’ bij hun ‘sterke kant’. Dat is nog wel een interessant iets: hoe kun je dit doen en goed vormgeven?”

En deze reactie was bijna een gedicht op zich:

Dieper doordringen in de belevingswereld. Dromen.
De zeggingskracht zoeken & aanspreken.
Met name bij mensen die minder mondig zijn/ op de voorgrond treden,
zou ik het binnenste naar buiten willen halen.”