pArt: Didaktiek van het dichten

Vragen maakt vrij

Een journalist vroeg Albert Einstein ooit hoe het mogelijk was dat hij zo ongeloofijk geleerd was geworden. Einstein antwoordde dat hij dat vooral aan zijn moeder te danken had. Wanneer hij thuis kwam van school vroeg zijn moeder hem altijd: ‘En Albert, heb je nog een goede vraag gesteld?’


Ontwikkelen van een eigen stem

Dat mensen met een handicap kunnen schilderen, boetseren en theatermaken is inmiddels gemeengoed. Dat mensen met een verstandelijke beperking ook authentieke en eigenzinnige dichters kunnen zijn, weet nog lang niet iedereen. Hoogste tijd om daar (opnieuw) aandacht aan te geven.


Verdiepingstraject Het Andere Gedicht

Iedereen herkent en erkent dat de talige ontwikkeling van mensen met een verstandelijke beperking van belang is én laagdrempelig
gestimuleerd wordt door met ze te schrijven. En toch drogen taalactiviteiten op instellingen vaak weer op. Waarom?