Werkplaats VSO De Heldring – ICC-er Nathalie Groenink vertelt

“Door het Verteldoosje zien we hoe ook wíj met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen.”

Geïnspireerd door Het Verteldoosje wil VSO De Heldring in Amsterdam poëzie als onderdeel opnemen in het dagelijkse ‘taalblok’. ICC’er Nathalie: “In de taalblokken groeperen we onze 160 leerlingen op taalniveau. We hadden er al vaker over nagedacht hoe we met de verschillende groepjes iets konden gaan doen met poëzie. Maar het leek ons te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Verteldoosje bracht daar verandering in. Ineens zien we hoe ook wij met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen die niet kunnen lezen en schrijven, of niet goed kunnen praten. We willen in de Nationale Poëzieweek van start gaan en zijn daarvoor nu plannen aan het maken. Special Arts denkt hierin met ons mee, onder andere over de inzet van experts om ons op weg te helpen.”

De Werkplaats VSO De Heldring krijgt een start met:
* poëzieworkshops binnen de taalblokken in de Nationale Poëzieweek