Werkplaatsen

Het Verteldoosje in de praktijk

De geheimzinnige ‘verteldoos vol poëzie-inspiratie’ staat in heel veel plaatsen in Nederland op tafel… eindelijk mogen we hem openmaken.

De Witte Olifant – Almere
Taalverleider Laurien van der Zwan vertelt: “Een groepje van vijf mensen bij De Witte Olifant heeft zin om mee te doen. Deze keer werk ik met Ralph, Lavina, Margriet, Yorick en Nancy. De deksel gaat van de doos, we zien allemaal andere doosjes, zakjes en envelopjes. Wat zou er in zitten?

Lees meer

Op het podium

Wat is er mooier dan je gedichten te laten horen op het podium? Op deze pagina zie je daar de volgende voorbeelden van:


Nationale Poëziedag Amersfoort

Vanuit café Halewijn met dichters uit Amersfoort, Manuel Poelstra:
“Donderdag 26 januari 2023 was ik uitgenodigd om gedichten voor te dragen bij de avond van het gilde van de Amersfoortse dichters. De avond startte om half 8 met muziek gespeeld en gezongen door de Amersfoortse stadsdichter Twan Vet. De eerste dichter die voor ging dragen was de rapper en spoken word kunstenaar Fabio Lemoine alias Monnik. Monnik is ook ambassadeur van het Andere Gedicht van Special Arts en ging mij ook aankondigen.”

Lees meer

Ideeën voor Stadsdichters

Als stadsdichter ben je er voor iedereen in de stad. Naast de taak om de stad en lokale actualiteiten in woorden te vangen, wordt van stadsdichters ook verwacht dat je bijdraagt aan de aandacht voor poëzie van de bevolking. Van die bevolking heeft ongeveer 15% een verstandelijke beperking en 3% niet-aangeboren hersenletsel. Dat is samen 18% ofwel bijna 1 op de 5!

Lees meer

Werkplaats Taal & Verhaal Hogeschool Arnhem Nijmegen – Ruud Kroes en Karin van Eerten vertellen

Creatieve vakken vormen een belangrijk onderdeel van de hbo-opleiding Social Work aan de HAN. Een van deze creatieve vakken is ‘Taal & Verhaal’. Wat Social Work Nijmegen en Special Arts bindt, is het geloof in en de inzet van creatieve middelen. De sterkst werkzame factor in de zorg zijn de hulpverleners zelf, niet de methodieken. Via creatieve media maak je makkelijker en op een ander niveau contact. Ze boren naast het cognitieve ook de gevoellaag aan. Door het gebruik van poëzie en andere (creatieve) media zoals beeld en muziek stimuleer je zowel het logische denken als het gevoelsmatige.

Lees meer