Werkplaatsen

Op het podium

Wat is er mooier dan je gedichten te laten horen op het podium. Van café Halewijn met dichters uit Amersfoort tot boekhandel Godert Walter in Groningen met Tsead Bruinja en dichters uit De eerste bloemlezing van de Nederlandse poëzie.

Nationale Poëziedag Amersfoort
Manuel Poelstra: “Donderdag 26 januari 2023 was ik uitgenodigd om gedichten voor te dragen bij de avond van het gilde van de Amersfoortse dichters. De avond startte om half 8 met muziek gespeeld en gezongen door de Amersfoortse stadsdichter Twan Vet. De eerste dichter die voor ging dragen was de rapper en spoken word kunstenaar Fabio Lemoine alias Monnik. Monnik is ook ambassadeur van het Andere Gedicht van Special Arts en ging mij ook aankondigen.

Lees meer

Workshops in de praktijk

Binnen Het Andere Gedicht worden er trainingen en workshops gegeven, waarin je de werkwijze van Het Gedichtenlaboratorium ervaart en gaat spelen met taal. Daar komt veel moois uit.

Thomashuis Weerdinge – Drenthe
In het online Poëziecafé van november 2022 was Thomashuis Weerdinge de gelukkige winnaar van een poëzieworkshop. Gezellig aan de grote tafel is er verteld, geschreven en voorgedragen. Kijk hoe workshopgever Sietske aan de slag is gegaan.

Lees meer

Werkplaats Stichting De Aanloop Hoofddorp

Voorzitter Lex Passchier vertelt: “In het dagelijks leven zijn veel gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking heel praktisch: wil je koffie of thee, wat eten we vanavond. Praten over waar je bang voor bent, of over wat je lekker vindt, gebeurt veel minder vaak. In de gesprekken die tijdens het project ontstonden, kwam die persoonlijke beleving juist wel aan bod, ze kwam zelfs op papier te staan.” Een selectie van de gedichten is verzameld in de dichtbundel ‘Dichter bij De Aanloop’.

Lees meer

Het Verteldoosje in de praktijk

De geheimzinnige ‘verteldoos vol poëzie-inspiratie’ staat in heel veel plaatsen in Nederland op tafel… eindelijk mogen we hem openmaken.

De Witte Olifant – Almere
Taalverleider Laurien van der Zwan vertelt: “Een groepje van vijf mensen bij De Witte Olifant heeft zin om mee te doen. Deze keer werk ik met Ralph, Lavina, Margriet, Yorick en Nancy. De deksel gaat van de doos, we zien allemaal andere doosjes, zakjes en envelopjes. Wat zou er in zitten?

Lees meer

Werkplaats Nationaal Monument Kamp Amersfoort

3 december 2022 – Poëzierondleiding Natuurlijk, samen herdenken

Op 3 december – de Internationale dag voor mensen met een beperking – stond Nationaal Monument Kamp Amersfoort op initiatief van Special Arts stil bij de ‘vergeten’ groep mensen met een verstandelijke handicap die werden vervolgd en omgebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. In een rondleiding in aanwezigheid van locoburgemeester van Amersfoort Micheline Paffen-Zeenni droegen mensen met een beperking hierbij gedichten voor. Deze gedichten schreven zij naar aanleiding van hun bezoek aan Kamp Amersfoort.

Lees meer

Werkplaats Hogeschool Utrecht Social Work

Gelijkwaardige samenwerking tussen mensen zonder en met een beperking


Studenten van de opleiding Social Work Hogeschool Utrecht schreven in co-creatie gedichten en verhalen binnen het thema ‘natuurlijk’. “Het thema Natuurlijk staat voor ons aan gelijkwaardigheid, gelijke kansen, rechten en waarden zijn voor ons natuurlijk, omdat wij allemaal gelijk zijn.”

Lees meer

Werkplaats Taal & Verhaal Hogeschool Arnhem Nijmegen – Ruud Kroes en Karin van Eerten vertellen

Creatieve vakken vormen een belangrijk onderdeel van de hbo-opleiding Social Work aan de HAN. Een van deze creatieve vakken is ‘Taal & Verhaal’. Wat Social Work Nijmegen en Special Arts bindt, is het geloof in en de inzet van creatieve middelen. De sterkst werkzame factor in de zorg zijn de hulpverleners zelf, niet de methodieken. Via creatieve media maak je makkelijker en op een ander niveau contact. Ze boren naast het cognitieve ook de gevoellaag aan. Door het gebruik van poëzie en andere (creatieve) media zoals beeld en muziek stimuleer je zowel het logische denken als het gevoelsmatige.

Lees meer

Werkplaats VSO De Heldring – ICC-er Nathalie Groenink vertelt

“Door het Verteldoosje zien we hoe ook wíj met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen.”

Geïnspireerd door Het Verteldoosje wil VSO De Heldring in Amsterdam poëzie als onderdeel opnemen in het dagelijkse ‘taalblok’. ICC’er Nathalie: “In de taalblokken groeperen we onze 160 leerlingen op taalniveau. We hadden er al vaker over nagedacht hoe we met de verschillende groepjes iets konden gaan doen met poëzie. Maar het leek ons te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Verteldoosje bracht daar verandering in. Ineens zien we hoe ook wij met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen die niet kunnen lezen en schrijven, of niet goed kunnen praten. We willen in de Nationale Poëzieweek van start gaan en zijn daarvoor nu plannen aan het maken. Special Arts denkt hierin met ons mee, onder andere over de inzet van experts om ons op weg te helpen.”

De Werkplaats VSO De Heldring krijgt een start met:
* poëzieworkshops binnen de taalblokken in de Nationale Poëzieweek