Werkplaatsen

Workshops in de praktijk – speciaal onderwijs

Binnen Het Andere Gedicht worden er trainingen en workshops gegeven, waarin je de werkwijze van Het Gedichtenlaboratorium ervaart en gaat spelen met taal. Daar komt veel moois uit.

Poëzieworkshop bij VSO De Kleine Wereld in Gorinchem‘Wat ruik ik nou’?

Taalverleider Marijke de Val en stagiaire Tara Akkerman geven een poëzieworkshop aan leerlingen van VSO-school De Kleine Wereld in Gorinchem. Er zijn acht leerlingen tussen de 13 en 20 jaar. Binnen het thema Natuurlijk van Het Andere Gedicht hebben leerlingen en begeleiders een geur meegenomen. Een luchtje met een eigen verhaal.

Lees meer

Workshops in de praktijk – dagbesteding en woonlocaties

Binnen Het Andere Gedicht worden er trainingen en workshops gegeven, waarin je de werkwijze van Het Gedichtenlaboratorium ervaart en gaat spelen met taal. Daar komt veel moois uit.

Thomashuis Weerdinge – Drenthe
In het online Poëziecafé van november 2022 was Thomashuis Weerdinge de gelukkige winnaar van een poëzieworkshop. Gezellig aan de grote tafel is er verteld, geschreven en voorgedragen. Kijk hoe workshopgever Sietske aan de slag is gegaan.

Lees meer

Werkplaats VSO De Heldring – ICC-er Nathalie Groenink vertelt

“Door het Verteldoosje zien we hoe ook wíj met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen.”

Geïnspireerd door Het Verteldoosje wil VSO De Heldring in Amsterdam poëzie als onderdeel opnemen in het dagelijkse ‘taalblok’. ICC’er Nathalie: “In de taalblokken groeperen we onze 160 leerlingen op taalniveau. We hadden er al vaker over nagedacht hoe we met de verschillende groepjes iets konden gaan doen met poëzie. Maar het leek ons te moeilijk voor mensen met een verstandelijke beperking. Het Verteldoosje bracht daar verandering in. Ineens zien we hoe ook wij met poëzie aan de slag kunnen. Ook met leerlingen die niet kunnen lezen en schrijven, of niet goed kunnen praten. We willen in de Nationale Poëzieweek van start gaan en zijn daarvoor nu plannen aan het maken. Special Arts denkt hierin met ons mee, onder andere over de inzet van experts om ons op weg te helpen.”

De Werkplaats VSO De Heldring krijgt een start met:
* poëzieworkshops binnen de taalblokken in de Nationale Poëzieweek

Workshops uit het online Poëziecafé

In ons altijd verrassende poëziecafé hadden we een workshop over zelf geluiden maken en de onomatopee.

We vinden het natuurlijk altijd leuk om te zien hoe we deelnemers aan het Poëziecafé inspireren om later zelf aan de slag te gaan. Erik Langhout vertelde hoe je met je eigen stem geluiden uit je omgeving kunt nadoen en nodigde iedereen uit om te gaan experimenteren.

Gemaakt bij Atelier Appingedam

Je hebt geluiden buiten en er zijn geluiden binnen die je na kunt maken.

Lees meer

Werkplaats Nieuw Woelwijck

Wij vinden het altijd bijzonder om terug te lezen welk effect onze trainingen hebben op de instellingen waar we ze houden. Eén van die plekken was dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck in Groningen. Nadat Remda onze Basistraining hebben gevolgd, is ze zelf aan de slag gegaan met poëzie in hun dorpsgemeenschap. Het Verteldoosje is daarbij een praktisch tool.
Remda Spoelstra vertelt: “Ik heb erg veel aan de cursus en de informatie nadien gehad. Poëzie is hier echt gaan leven op Nieuw Woelwijck!”

Lees meer

Werkplaats Stichting De Aanloop Hoofddorp

Voorzitter Lex Passchier vertelt: “In het dagelijks leven zijn veel gesprekken met mensen met een verstandelijke beperking heel praktisch: wil je koffie of thee, wat eten we vanavond. Praten over waar je bang voor bent, of over wat je lekker vindt, gebeurt veel minder vaak. In de gesprekken die tijdens het project ontstonden, kwam die persoonlijke beleving juist wel aan bod, ze kwam zelfs op papier te staan.” Een selectie van de gedichten is verzameld in de dichtbundel ‘Dichter bij De Aanloop’.

Lees meer

Het Verteldoosje in de praktijk

De geheimzinnige ‘verteldoos vol poëzie-inspiratie’ staat in heel veel plaatsen in Nederland op tafel… eindelijk mogen we hem openmaken.

De Witte Olifant – Almere
Taalverleider Laurien van der Zwan vertelt: “Een groepje van vijf mensen bij De Witte Olifant heeft zin om mee te doen. Deze keer werk ik met Ralph, Lavina, Margriet, Yorick en Nancy. De deksel gaat van de doos, we zien allemaal andere doosjes, zakjes en envelopjes. Wat zou er in zitten?

Lees meer

Op het podium

Wat is er mooier dan je gedichten te laten horen op het podium? Op deze pagina zie je daar de volgende voorbeelden van:


Nationale Poëziedag Amersfoort

Vanuit café Halewijn met dichters uit Amersfoort, Manuel Poelstra:
“Donderdag 26 januari 2023 was ik uitgenodigd om gedichten voor te dragen bij de avond van het gilde van de Amersfoortse dichters. De avond startte om half 8 met muziek gespeeld en gezongen door de Amersfoortse stadsdichter Twan Vet. De eerste dichter die voor ging dragen was de rapper en spoken word kunstenaar Fabio Lemoine alias Monnik. Monnik is ook ambassadeur van het Andere Gedicht van Special Arts en ging mij ook aankondigen.”

Lees meer

Ideeën voor Stadsdichters

Als stadsdichter ben je er voor iedereen in de stad. Naast de taak om de stad en lokale actualiteiten in woorden te vangen, wordt van stadsdichters ook verwacht dat je bijdraagt aan de aandacht voor poëzie van de bevolking. Van die bevolking heeft ongeveer 15% een verstandelijke beperking en 3% niet-aangeboren hersenletsel. Dat is samen 18% ofwel bijna 1 op de 5!

Lees meer